Shkolla e Mesme e Lartë

Shkolla Mesme e Lartë përfshinë edukimin nga klasa e X deri në klasën e XII. Programet të cilat ofrohen janë:

 • Gjimnaz i përgjithshëm
 • Biznes
 • Infermieri
 • Farmaci

Shkolla e Mesme e Ulët

Shkolla e Mesme e Ulët përfshinë edukimin nga klasa e VII-të deri në klasën e IX-të. Përveq programit të rregullt mësimor nxënësit angazhohen edhe në aktivitete të tjera extra-kurrikulare si:

 • Programim, Animacion dhe Robotikë
 • Art, Muzikë, Balet dhe Aktrim
 • Kurse të notit dhe aktivitete të tjera sportive

Shkolla Fillore

Shkolla Fillore përfshinë edukimin bazik fillor nga klasa I-rë deri VI-të . Përveq programit të rregullt mësimor, nxënësit angazhohen edhe në aktivitete të tjera extra-kurrikulare.

 • Art, Muzikë, Balet dhe Aktrim
 • Not dhe aktivitetet të tjera sportive
 • Kodim

Para Fillor

Niveli para fillor përfshinë edukimin e hershëm, përkujdesjen ditore dhe edukimin parashkollor. Universum Kids Academy ofron përkujdesje ditore dhe edukim parashkollor për fëmijë nga mosha 09 muaj deri 6 vjeç, duke ju ofruar ambient të sigurtë, të këndshëm, dhe të përshtatshëm për fëmijë.

 • Përkujdesje ditore
 • Ambient të sigurtë
 • Mësim përmes aktiviteteve dhe lojërave