Kurrikulë stimuluese dhe mjedis mbështetës!

Shkolla Universum posedon kampus modern dhe inovativ të përshtatshëm për zhvillimin e të gjitha aktiviteteve kurrikulare dhe ato extra-kurrikulare.

Pse Universum?

Vlerat

Të fokusuar tek nxënësit

Kampusi

Modern & Inovativ

Transporti

Transport i sigurtë

Kuzhina e shkollës

Ushqim i shëndetshëm

Aktivitete

Aktivitete extra-kurrikulare

Klasa e notit

Noti zë vend të rëndësishëm në kuadër të aktiviteteve në shkollën tonë. Shkolla Universum posedon pishinën e brendshme e cila është në dispozicion për nxënësit e shkollës. Për ti shmangur rreziqet e mundshme, shkolla organizon klasa të veqanta të notit për nxënësit.

Pjesëmarrës në klasat e notit janë të gjithë nxënësit nga niveli parafillor deri te shkollimi i mesëm i lartë.

Klasa e muzikës

Në Shkollën Universum arti dhe muzika janë pjese e pandashme e aktiviteteve ditore tek fëmijët duke ndihmuar kështu në zhvillimin emocional dhe profesional të nxënësve.

Arti dhe muzika në shkollë sjellin përfitime të jashtëzakonshme tek fëmijët. Nxisin zhvillimin në të gjitha fushat mendore, emocionale dhe edukative, mbi të gjitha iu ndihmojnë fëmijëve të përmirësojnë performancën e tyre në shkollë.

Klasa e aktrimit

Shkolla Universum në bashkëpunim me kastin e serialit “ O Sa Mirë” organizojnë shkollën më profesionale të aktrimit për fëmijë “O Sa Mirë KiDS Academy.

Universum Digital Academy

Universum Digital Academy ofron kurse të kodimit, animacionit dhe robotikës. Gjatë kurseve fëmijët mësojnë përmes aktiviteteve dhe lojërave online me mentorim të vazhdueshëm.

Një pjesë kryesore e lojës në natyrë është elementi i ushtrimit fizik. Fëmijët kanë hapësirën dhe lirinë për të lëvizur, punojnë energjinë e tyre dhe zhvilluar një djersë. Përmes aktiviteteve fizike në natyrë ata mund të përmirësojnë shpejtësinë, forcën, qëndrueshmërinë dhe aftësitë e tyre motorike. Si rezultat, kjo gjithashtu mbështet përmirësimin e vetë-imazhit të tyre, vetëvlerësimin e trupit të tyre.

Aktivitetet në natyrë

Shkolla Universum i jep rëndësi të madhe angazhimit të fëmijëve në aktivitete në natyrë. Aktivitetet në natyrë vlerësohen fuqimisht për efektet pozitive që ato kanë në mirëqenien e fëmijëve. 

Aktivitetet në natyrë i lejojnë fëmijët të shijojnë ajrin e pastër, rrezet e diellit dhe natyrën përreth. Ata përfshihen në më shumë bashkëveprime shoqërore, të cilat zhvillojnë empati, bashkëpunim dhe kompetencë kulturore. Për më tepër, të luash në diell është argëtues dhe na bën të lumtur. Kështu, aktivitetet në natyrë gjithashtu çojnë në një ulje të ankthit, depresionit dhe hiperaktivitetit tek fëmijët.

Zhvillojmë të menduarit gjithëpërfshirës dhe krijues

Një element i pamohueshëm i lojërave në natyrë është vlerësimi për natyrën që ushqen tek fëmijët. Studimet kanë treguar ndjenja të lidhura me natyrën për të promovuar të menduarit gjithëpërfshirës, krijues dhe inovativ. Kur ndesheni me një sfidë në natyrë, madje aq e thjeshtë sa ngjitja në një shkëmb, nuk ju shtyn thjesht ta kapërceni problemin. Kjo gjithashtu ju bën të kuptoni mjedisin dhe si funksionon. Kjo është thelbësore për t’i ndihmuar fëmijët të kuptojnë rëndësinë e mbrojtjes së natyrës.