Aktivitetet sportive

Aktivitetet sportive janë thelbësore për zhvillimin e fëmijëve. Në Shkollën Universum i kushtohet rëndësi të madhe inkurajimit të fëmijëve të angazhohen në aktivitete sportive. Aktivitetet sportive vlerësohen fuqimisht për efektet pozitive që ato kanë në mirëqenien e nxënësve.

Në mënyrë që nxënësit të përfitojnë nga aktivitetet sportive, është e rëndësishme që ata ti duan ato aktivitete në të cilin po marrin pjesë, kështu që një larmi e vogël e aktiviteteve është thelbësore në udhëtimin e tyre aktiv drejt moshës madhore. Kështu që ne në Shkollën Universum kujdesemi që nxënësit ti provojnë të gjitha aktivitetet sportive duke filluar nga yoga, skijimi, noti, futbolli dhe aktivitete të tjera.

Duke i aktivizuar nxënësit që në moshë të re, ne i ndihmojmë në shtrimin e rrugës për zakone të shëndetshme gjatë gjithë jetës së tyre. Përveç të qenit argëtues, sportet i mësojnë fëmijëve rëndësinë e punës në grup.

Fëmijët kanë hapësirën dhe lirinë për të lëvizur, punojnë energjinë e tyre. Përmes aktiviteteve fizike ata mund të përmirësojnë shpejtësinë, forcën, qëndrueshmërinë dhe aftësitë e tyre motorike. Si rezultat, kjo gjithashtu mbështet përmirësimin e vetë-imazhit të tyre, vetëvlerësimin e trupit të tyre.

Pyetjet më të shpeshta

Aktivitetet sportive janë thelbësore për zhvillimin e fëmijëve.

Në mënyrë që nxënësit të përfitojnë nga aktivitetet sportive, është e rëndësishme që ata ti duan ato aktivitete në të cilin po marrin pjesë, kështu që një larmi e vogël e aktiviteteve është thelbësore në udhëtimin e tyre aktiv drejt moshës madhore. Kështu që ne në Shkollën Universum kujdesemi që nxënësit ti provojnë të gjitha aktivitetet sportive duke filluar nga yoga, skijimi, noti, futbolli dhe aktivitete të tjera.