Universum Digital Academy

Në Universum Digital Academy fëmijët mësojnë përmes aktiviteteve dhe lojërave online me mentorim të vazhdueshëm. Ndërsa mësojnë, fëmijët do të ndërtojnë mini-lojëra, zgjidhin enigma, krijojnë projekte kodimi dhe kompletojnë misione, kreativiteti është një nga aftësitë më të rëndësishme që ata zhvillojnë. 

Gjatë ligjëratave ata zbaviten shumë duke arritur të përkthejnë algoritme në programe, dekodojnë dhe komandojnë karaktere të lojërave, e poashtu identifikojnë dhe adresojnë gabime. Mbi të gjitha ata do të mësojnë për sigurinë në internet dhe përdorimin e web-site të sigurta.

PSE UNIVERSUM DIGITAL ACADEMY?

Kodim, Animacion dhe Robotikë

Mësimi për kodimin i përgatit fëmijët qysh në moshë të re për një të ardhme të suksesshme akademike dhe profesionale. Prandaj prindërit dhe mësuesit konsiderojnë që kodimi është një nga shkathtësitë më të rëndësishme të këtij shekulli. Kodimi ndihmon fëmijët që të kuptojnë më mirë matematikën, organizimin, kreativitetin, dhe të zhvillojnë shkathtësi të shkrimit dhe të mendimit
kritik.

  • Mirëpo, kodimi në dukje të parë duket i vështirë. Edhe të rriturit ndonjëherë kanë problem për ta mësuar. Prandaj, në programin e kodimit të Universum Digital Academy fëmijët do të mësojnë të kodojnë përmes aktiviteteve dhe lojërave online me mentorim të vazhdueshëm.
  • Ndërsa mësojnë, fëmijët do të ndërtojnë mini-lojëra, zgjidhin enigma, krijojnë projekte kodimi dhe
    kompletojnë misione, kreativiteti është një nga aftësitë më të rëndësishme
    që ata zhvillojnë.

Pyetjet më të shpeshta

Universum Digital Academy ofron kurse të kodimit, animacionit dhe robotikës.

Ndërsa mësojnë, fëmijët do të ndërtojnë mini-lojëra, zgjidhin enigma, krijojnë projekte kodimi dhe kompletojnë misione, kreativiteti është një nga aftësitë më të rëndësishme që ata zhvillojnë. 

Mësimi për kodimin i përgatit fëmijët qysh në moshë të re për një të ardhme
të suksesshme akademike dhe profesionale. Prandaj prindërit dhe mësuesit
konsiderojnë që kodimi është një nga shkathtësitë më të rëndësishme
të këtij shekulli.