Shkolla e duhur për fëmijën tuaj..

Na vizitoni

Rruga "Haki Stermilli", Nr 1 Ferizaj 70000

Nr. telefonit

+383 44 452 808