School Fee Information

Kinder School

$750/per year
Travel Bus Fees
Tution Fees All Subject
Food & Snakes
Dress & Books Notes
Other Activities

Small School

$950/per year
Travel Bus Fees
Tution Fees All Subject
Food & Snakes
Dress & Books Notes
Other Activities

Middle School

$850/per year
Travel Bus Fees
Tution Fees All Subject
Food & Snakes
Dress & Books Notes
Other Activities

High School

$650/per year
Travel Bus Fees
Tution Fees All Subject
Food & Snakes
Dress & Books Notes
Other Activities

Questions About Fees

Historiku i shkollës

Shkolla Universum është shkolla e parë private në Kosovë, aktive që nga viti 2000 në Qytetin e Ferizajit.

Misioni i shkollës

Misioni ynë është që të kemi nxënës të kurreshtarë, kreativ dhe të pavarur.

Vizioni i shkollës

Të bëhemi shkolla më e mirë dhe inovative në vend.

Aktivitetet extra-kurrikulare

Shkolla Universum ofron aktivitete extra kurrikulare për të gjitha nivelet e shkollimit. Disa nga aktivitetete janë klasa e aktrimit, notit, piktures, muzikës, baletit dhe kodimit.

Regjistrimi i nxënësve

Regjistrimi mund të bëhet online duke kontaktuar në email shkolla@universum-ks.org apo edhe duke na vizituar në kampus.

Historiku i shkollës

Shkolla Universum është shkolla e parë private në Kosovë, aktive që nga viti 2000 në Qytetin e Ferizajit.

Misioni i shkollës

Misioni ynë është që të kemi nxënës të kurreshtarë, kreativ dhe të pavarur.

Vizioni i shkollës

Të bëhemi shkolla më e mirë dhe inovative në vend.

Aktivitetet extra-kurrikulare

Shkolla Universum ofron aktivitete extra kurrikulare për të gjitha nivelet e shkollimit. Disa nga aktivitetete janë klasa e aktrimit, notit, piktures, muzikës, baletit dhe kodimit.

Regjistrimi i nxënësve

Regjistrimi mund të bëhet online duke kontaktuar në email shkolla@universum-ks.org apo edhe duke na vizituar në kampus.

Historiku i shkollës

Shkolla Universum është shkolla e parë private në Kosovë, aktive që nga viti 2000 në Qytetin e Ferizajit.

Misioni i shkollës

Misioni ynë është që të kemi nxënës të kurreshtarë, kreativ dhe të pavarur.

Vizioni i shkollës

Të bëhemi shkolla më e mirë dhe inovative në vend.

Aktivitetet extra-kurrikulare

Shkolla Universum ofron aktivitete extra kurrikulare për të gjitha nivelet e shkollimit. Disa nga aktivitetete janë klasa e aktrimit, notit, piktures, muzikës, baletit dhe kodimit.

Regjistrimi i nxënësve

Regjistrimi mund të bëhet online duke kontaktuar në email shkolla@universum-ks.org apo edhe duke na vizituar në kampus.

Historiku i shkollës

Shkolla Universum është shkolla e parë private në Kosovë, aktive që nga viti 2000 në Qytetin e Ferizajit.

Misioni i shkollës

Misioni ynë është që të kemi nxënës të kurreshtarë, kreativ dhe të pavarur.

Vizioni i shkollës

Të bëhemi shkolla më e mirë dhe inovative në vend.

Aktivitetet extra-kurrikulare

Shkolla Universum ofron aktivitete extra kurrikulare për të gjitha nivelet e shkollimit. Disa nga aktivitetete janë klasa e aktrimit, notit, piktures, muzikës, baletit dhe kodimit.

Regjistrimi i nxënësve

Regjistrimi mund të bëhet online duke kontaktuar në email shkolla@universum-ks.org apo edhe duke na vizituar në kampus.